OK-Køkkenet Hansted Kloster

OK-Køkkenet Hansted Kloster laver mad til Hansted Klosters beboere og personale.

Herudover leverer køkkenet mad til andre institutioner, Café Himmelblå og kurser på OK-Centret Enghaven.

OK-Køkkenet Hansted Kloster er en social økonomisk virksomhed som skaber arbejdspladser til psykisk sårbare. Vi samarbejder med Virksomhedscenter Horsens.

Vi har ansat kokke, køkkenmedhjælpere, og er praktikplads til mennesker i jobprøvning.