Behandlingsmetoder

look1250.jpg
På OK-Fonden Enghaven bruges en række metoder og strategier i behandlingen af centrets meget forskellige beboere.

Som udgangspunkt danner den systemiske tankegang centrets værdigrundlag i behandlingen og miljøterapien er den overordnede behandlingsramme, hvorudfra al anden behandling udspringer. Herudover integrerer vi nyeste viden fra hjerneforskningen med viden fra udviklingspsykologien i en neuroaffektiv tilgang. Den neuroaffektive tilgang giver os et godt grundlag for at målrette behandlingen til den enkelte bruger.

Derfor har alle centrets medarbejdere som minimum en grundlæggende basisuddannelse i systemisk tankegang og metoder.

Vi er desuden inspirerede af Fountain House modellens tanker: At arbejde er en stærk identitetsskabende faktor for mennesker og at retten hertil er fundamental.

- at man kan noget
- at man er noget
- at der er brug for en
- at det nytter noget

For at opnå de bedste resultater sammensættes behandlingen meget individuelt i forhold til de forskellige strategier og metoder, som er til rådighed.

Til udvikling af metoderne bruges eksterne og interne undervisere og behandlere.

Medarbejdere opkvalificeres løbende i de forskellige metoder.

Personalet på OK-Fonden Enghaven er desuden specielt uddannet til at behandle og håndtere beboere med misbrug og misbrugsproblemer. Misbrug er ikke accepteret på centret - men der ydes altid rådgivning, støtte og vejledning til at komme ud af et misbrug.

Som noget nyt har Enghaven fået udarbejdet 3 rapporter om behandlingstilgange på Enghaven. Foreløbig er der udgivet rapporter om NADA øreakupunktur, Systemisk tilgang og Musikterapi. Det er meningen at der skal følge flere rapporter hvor vi beskriver hvilke metoder vi bruger, hvilke teorier der ligger bag, hvilken evidens vi har for at bruge metoden. Sidst, men ikke mindst spørges brugerne og medarbejderne hvilke erfaringer de har med at anvende metoderne. De første 2 rapporter er skrevet af Dennis Skaarup Mortensen, den 3. og 4. er skrevet af Eric Ballowitz.

NADA rapport

Systemisk rapport

Rapport om musikterapi
Rapport om Psykomotorisk terapi

Katalog behandlingsgrupper 2017

Behandlingsgrupper 2017
Kroppen på toppen
Rusmiddelgruppe
Stemmehørergruppe
Band (Musikterapi)
Krop og Nærvær
DAT-Træningsgruppe
Boxercise