OK-Service

Personalet i denne afdeling er ansat på forskellige vilkår med forskellige uddannelser, men med lyst og interesse i at arbejde med faget og "med hænderne skruet rigtig på".

Opgaverne kan være mangfoldige. Havearbejde, snerydning, flytning, små-reparationer på biler, malerarbejde, tømrerarbejde, små-reparationer indenfor vvs, el mv.

De fleste opgaver ydes på OK-Fondens institutioner, men på sigt er tanken, at "menigmand" skal kunne benytte sig af servicen.

Har man brug for OK-Service henvender man sig direkte til OK-Service eller OK-Huset, for nærmere aftale vedrørende opgaven. Der er en "tovholder", som holder tov i opgaverne og bemandingen herpå.

Der er fast timepris, men større opgaver kan forhandles.

For 2 mand: 180,- kr. pr. time + moms.