Til kommunen

Visitation
Visitation til §85 ydelse ligger hos den enkelte kommune.

Den kommunale sagsbehandler udfylder og sender bestilling, til afdelingsleder Kirsten Ruus.

Bostøtte efter §85 ved OK-Huset Horsens vil indebære:

  • At der arbejdes målrettet med at brugeren arbejder hen imod et mindre indgribende tilbud
  • At indsatsen tager afsæt i den kommunale handleplan
  • At planen for indsatsen udarbejdes i fællesskab med brugeren, kommunen og bostøtten - kommunen er en central samarbejdspartner i hele forløbet
  • At der sker en systematisk ressource- og problemafdækning med henblik på at optimere og kvalificere indsatsen for den enkelte
  • At den enkelte får en rehabiliterende og/eller kompenserende indsats afhængig af det dokumenterede behov

 

Afdelingsleder Kirsten Ruus

Tlf. 3027 4291

Mail: kru@ok-fonden.dk