Indholdet i Bostøtte

Ved støtte i eget hjem bevarer brugeren i højere grad sine sociale færdigheder, da dagligdags funktioner og relationer kan bibeholdes og inddrages i behandlingen.

Støtte i hjemmet kan bl.a. omfatte følgende:

 • Individuelt aftalte hjemmesbesøg efter behov
 • Planlægning af struktur i brugerens hverdag
 • Støtte og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere
 • Jeg-støttende samtaler
 • Pædagogisk støtte til indkøb, rengøring og andre praktiske ting
 • Pædagogisk støtte til økonomi
 • Pædagogisk støtte til tilberedning af mad
 • Tilbud om ledsagelse til eksterne instanser: læge, tandlæge, bank m.v.
 • Nada-behandling - øre-akupunktur
 • Vurdering af behandlingseffekt - herunder observation af medicinsk behandling, virkning og bivirkning
 • Tilbud om medicinadministration og antabusbehandling
 • Mulighed for at kontakte personale på afdelingen ved personlig og/eller telefonisk henvendelse ved akut behov aften/weekend
 • Mulighed for, at personalet kan yde en særlig fleksibel indsats ved akut opståede situationer eller ved særlige behov
 • Mulighed for at blive hentet i hjemmet ved særlige behov
 • Tilknytning af minimum een kontaktperson