§ 85 Bostøtte

OK-Huset Horsens har en afdeling der yder bostøtte oprettet efter Servicelovens §85. Denne ydelse er et tilbud til udeboende voksne med sindslidelse.

Der tilknyttes en kontaktperson, som i samarbejde med brugeren udeabejder handleplan samt tilbyder individuelle samtaler og familiesamtaler.

OK-Huset arbejder sammen med OK-Centret Enghaven, der også deler ledelse.

Støtte-kontaktpersonerne har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut eller pædagog.

Der lægges vægt på såvel personlige som faglige kompetencer. Især kompetencer, som selvstændighed og evnen til at "se løsninger" selv i uvante situationer, prioriteres højt.

Medarbejderne deltager i fast supervision.

En støttecenterplads er fleksibel og aftales individuelt i henhold til den kommunale handleplan.

Bostøtte er støtte i eget hjem. Der er mulighed for hjemmebesøg alle ugens syv dage. På hverdage i tidsrummet 8-17 og i weekenden 8-15.

Bostøtte er for støttecenterbrugere, der tilhører psykiatriens målgruppe.

Afdelingen giver støtte til ca. 40 brugere.

Ved indskrivning aftales støttebehovet og der laves en individuel støttecenterbeskrivelse.

Formålet kan være:

  • At støtte brugeren i at finde størst mulig livskvalitet
  • At støtte brugeren i at opbygge et socialt, familiært, arbejdsmæssigt og fritidsliv
  • At støtte brugeren i daglige praktiske gøremål
  • At forebygge eller afkorte behovet for indlæggelse på psykiatrisk afdeling
  • At være et alternativ til indflytning på døgninstitution
  • At sikre, at brugeren tilbydes støtte i umiddelbar forlængelse af en indlæggelse eller udskrivelse fra en døgninstitution.
  • Filosofien bag støtte i eget hjem er, at for ethvert menneske er dagligdags funktioner og relationer med til at opretholde den personlige identitet.
  • Ved støtte i eget hjem bevarer brugeren i højere grad sine sociale færdigheder, da dagligdags funktioner og relationer kan bibeholdes og inddrages i behandlingen.

Visitation sker via den kommunale sagsbehandler.

Vi går i flok
ikke i takt...